ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mu4 (จู้อิน ㄇㄨˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ