ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

mu4 (จู้อิน ㄇㄨˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ