ภาษาเช็กแก้ไข

คำนามแก้ไข

mostech

  1. อธิกรณการกพหูพจน์ของ most