ภาษาเช็กแก้ไข

คำนามแก้ไข

mostě

  1. อธิกรณการกเอกพจน์ของ most