ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

mortar (มอรฺทาร)

  1. ครก
  2. ปืนครก