ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • โม'เดิล

คำนามแก้ไข

model

  1. แบบจำลอง, รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง
  2. นางแบบ
  3. ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง

คำพ้องความแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

model

  1. แสดงแบบ, เป็นนายแบบ, เป็นนางแบบ
  2. จำลองแบบ, ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง
  3. เป็นแบบให้ (นักวาดรูป), นั่งเป็นแบบ, วางท่าเป็นแบบ


คำกริยาในรูปต่าง ๆแก้ไข

กริยาช่องที่ 1 model modelled modelled modelling models

แบบ American English กริยาช่องที่ 2 และ 3 จะใช้ modeled, กริยารูป -ing จะใช้ modeling

คำพ้องความแก้ไข

คำวิเศษณ์แก้ไข

model

  1. น่าถือเป็นแบบอย่าง, น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง

คำพ้องความแก้ไข