ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

mo2 (จู้อิน ㄇㄛˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ