ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ming4 (จู้อิน ㄇㄧㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ mìng