ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ming2 (จู้อิน ㄇㄧㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ míng