ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mian3 (จู้อิน ㄇㄧㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ miǎn