ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

mi4 (จู้อิน ㄇㄧˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ