ภาษาเซอร์โบ-โครเอเชียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

mȉš ช. (การสะกดซีริลลิก ми̏ш)

  1. หนู (สัตว์)

ภาษาสโลวีเนียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

mìš ญ.

  1. หนู (สัตว์)