ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

met

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ meet