ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

คำอุทานแก้ไข

merci

  1. ขอบคุณ