ภาษาเดนมาร์กแก้ไข

คำนามแก้ไข

menneske

  1. ผู้ชาย