ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

meng2 (จู้อิน ㄇㄥˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ méng