ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

meng2 (จู้อิน ㄇㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ méng