ภาษามาเลย์แก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาโปรตุเกส mesa, จากภาษาโปรตุเกสเก่า, จากภาษาละติน mēnsa

คำนามแก้ไข

meja (ยาวี ميجا‎, พหูพจน์ meja-meja, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ mejaku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ mejamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม mejanya)

  1. โต๊ะ

ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษามาเลย์ meja, จากภาษาโปรตุเกส mesa, จากภาษาโปรตุเกสเก่า, จากภาษาละติน mēnsa

คำนามแก้ไข

meja (พหูพจน์ meja-meja, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่ง mejaku, สัมพันธการกบุคคลที่สอง mejamu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม mejanya)

  1. โต๊ะ