ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

meilleur (เอกพจน์เพศหญิง meilleure, พหูพจน์เพศชาย meilleurs, พหูพจน์เพศหญิง meilleures)

  1. comparative degreeของ bon ("ดีกว่า")