ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

mei4 (จู้อิน ㄇㄟˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ mèi