ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

mei3 (จู้อิน ㄇㄟˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ měi