ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

mei2 (จู้อิน ㄇㄟˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ méi