ภาษาอาเซอร์ไบจานแก้ไข

คำนามแก้ไข

materializm

  1. สสารนิยม