ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

match (แมทฺช)

  1. การแข่งขัน
  2. คู่สมรส
  3. ไม้ขีด