ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

married

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ marry