ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

mao4 (จู้อิน ㄇㄠˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ mào