ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

mao3 (จู้อิน ㄇㄠˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ mǎo