ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

manufacturing (โดยปกตินับไม่ได้, พหูพจน์ manufacturings)[จาก en]

  1. อุตสาหกรรมการผลิต