ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

mang2 (จู้อิน ㄇㄤˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ máng