ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: มัจ ลิส

คำนามแก้ไข

majlis

  1. สภา