ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ma4 (จู้อิน ㄇㄚˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ