ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ma4 (จู้อิน ㄇㄚˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ