ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ma1 (จู้อิน ㄇㄚ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ