ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

měilì (จู้อิน ㄇㄟˇ ㄌㄧˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 美麗, 美丽