ภาษาโปรตุเกสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • เมฌ

คำนามแก้ไข

mês ช.

  1. เดือน