ภาษาอินโดนีเซียแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:ลุมบา-ลุมบา

คำนามแก้ไข

lumba-lumba

  1. ปลาโลมา