ดูเพิ่ม: lü4

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

lu4 (จู้อิน ㄌㄨˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ