ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lu4 (จู้อิน ㄌㄨˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ