ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

loves

  1. รูปผันปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สามของ love