ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

lou4 (จู้อิน ㄌㄡˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ lòu