ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

longest

  1. รูปผันขั้นสุดของ long