ดูเพิ่ม: liù, liú, liū, และ liǔ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

liu (liu5liu0, จู้อิน ˙ㄌㄧㄡ)

  1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
  2. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ liū.
  3. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ liú.
  4. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ liǔ.
  5. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ liù.