ภาษากวางตุ้ง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ling3

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ling3 (จู้อิน ㄌㄧㄥˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ lǐng