ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ling2

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ling2 (จู้อิน ㄌㄧㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ líng