ภาษากวางตุ้ง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ling2

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ling2 (จู้อิน ㄌㄧㄥˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ líng