ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lin4 (จู้อิน ㄌㄧㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lìn