ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

lin4 (จู้อิน ㄌㄧㄣˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ lìn