ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lin3 (จู้อิน ㄌㄧㄣˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lǐn