ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lin2 (จู้อิน ㄌㄧㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ lín