ภาษาซามัวแก้ไข

เลขแก้ไข

lima

 1. ห้า

ภาษาซูกแก้ไข

คำนามแก้ไข

lima

 1. มือ

เลขแก้ไข

lima

 1. ห้า

ภาษาตากาล็อกแก้ไข

เลขแก้ไข

limá (ไบบายิน ᜎᜒᜋ)

 1. ห้า

คำพ้องความแก้ไข

ภาษาตูวาลูแก้ไข

เลขแก้ไข

lima

 1. ห้า

ภาษานีวเวแก้ไข

เลขแก้ไข

lima

 1. ห้า

ภาษาฟิจิแก้ไข

เลขแก้ไข

lima

 1. ห้า

ภาษามากินดาเนาแก้ไข

เลขแก้ไข

lima

 1. ห้า

ภาษามาราเนาแก้ไข

คำนามแก้ไข

lima

 1. มือ

เลขแก้ไข

lima

 1. ห้า

ภาษามาเลย์แก้ไข

เลขแก้ไข

lima (ยาวี ليم‎)

 1. ห้า

ภาษาฮาวายแก้ไข

คำนามแก้ไข

lima

 1. มือ

เลขแก้ไข

lima

 1. ห้า