ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

lightest

  1. รูปผันขั้นสุดของ light