ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

lifted

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ lift