ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

liang3 (จู้อิน ㄌㄧㄤˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ liǎng