ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

liang3 (จู้อิน ㄌㄧㄤˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ liǎng