ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

liang2 (จู้อิน ㄌㄧㄤˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ liáng