ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lian4 (จู้อิน ㄌㄧㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ liàn