ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

lian4 (จู้อิน ㄌㄧㄢˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ liàn