ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

lian3 (จู้อิน ㄌㄧㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ liǎn